چه ویژگی هایی مارا متمایز میکند

مشاوره حقوقی رایگان

زمان پاسخگویی به سوالات شما از 2 تا 24 ساعت میباشد،مشاوره در این سامانه به جهت رهنمود و ارشاد حقوقی و قضایی بوده و قابل ارائه در هیچ یک از محاکم نمیباشد.

درخواست تنظیم لایحه و اوراق قضایی

تنظیم دادخواست،اظهارنامه،شکواییه ،لوایح حقوقی و کیفری تنظیم و نگارش اوراق حقوقی با توجه به حساسیت با پرداخت هزینه مقدور خواهد بود

تنظیم قرارداد های خصوصی

تخصص در تنظیم انواع قراردادهای حقوقی ، ملکی ، بازرگانی ، انرژی ، هنری ، سینمائی و...... .

اخبار و اطلاعیه های محبوب

تیم پشتیبانی ما

بهرنگ محبوبی کارشناس حقوق قضایی

بیش از 3 سال سابقه فعالیت در موسسات حقوقی به عنوان کارشناس حقوقی